Achterhoek vlag
direct access
  • wakkerlaorne

Wonen

Welkom bij de werkgroep Wonen

In 2022 is de werkgroep Wonen en Duurzaamheid gesplitst in twee aparte werkgroepen 'Wonen' en 'Duurzaamheid'.
 

Missie

 

Het bevorderen van een duurzame leefomgeving met de ambitie Laren en zijn buitengebied aantrekkelijk te houden om in te wonen.

 

Doelstelling:

 

  • Het naar behoefte kunnen bouwen van een breed aanbod van aantrekkelijke en duurzame woningen, zodat aan een ieder een passende woning geboden kan worden. Goed wonen vereist dat mensen zich prettig, veilig en gezond voelen in hun directe woonomgeving.


Samenstelling werkgroep

 

  • Richard Buitink (ad interim voorzitter werkgroep en tevens bestuurslid Wakker Laorne)
  • Rinze Hartelman (secretaris)
  • Martijn Jansen
  • Peter Geluk
  • Jos Geverink
  • Robin Bruins
  • Henk Koeslag

Werkgroep wonen

De werkgroep Wonen (v.l.n.r.)
staand: Martijn Jansen, Peter Geluk, Rinze Hartelman
zittend: Henk Koeslag, Richard Buitink, Robin Bruins

Henk Koeslag is inmiddels doorgeschoven naar de werkgroep Duurzaamheid.

Contact

 

De werkgroep Wonen ontvangt graag uw tips en suggesties.

 

Dit kan door contact op te nemen met één van de werkgroepleden of door een mail te sturen naar wonen@wakkerlaorne.nl