Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Verkeer en verkeersveiligheid

Welkom bij de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid.

 

Missie

 

De verkeersveiligheid in Laren handhaven en verbeteren.

 

Doelstelling

 

  • Het signaleren van verkeersonveilige en verkeersoverlast gevende situaties en het nemen van initiatief om de situatie te laten verbeteren. Signalering kan plaatsvinden door eigen waarneming of doordat de werkgroep door inwoners op onveilige situaties wordt gewezen. Onder verkeer wordt in dit geval alle weggebruikers verstaan, dus inclusief voetgangers.
  • Aanspreekpunt zijn namens inwoners en belanghebbenden voor instanties die van invloed kunnen zijn op het verkeer en de verkeersveiligheid in Laren (o.a. gemeente, provincie, buurkernen, buurgemeenten)


Samenstelling werkgroep

 

  • Herman Haijtink (voorzitter werkgroep en tevens bestuurslid Wakker Laorne)
  • Arjan Sturris
  • Jan Harkink
  • Jos Wesseldijk
  • Hermien Bouwhuis


De werkgroep (v.l.n.r.): Jan Harkink, Herman Haijtink, Hermien Bouwhuis, Arjan Sturris, Jos Wesseldijk.


Contact


De werkgroep ontvangt graag uw tips, suggesties en meldingen van onveilige situaties.

 

Dit kan door contact op te nemen met één van de werkgroepleden of door een mail te sturen naar verkeer_en_veiligheid@wakkerlaorne.nl