Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Wie meugt nie klaag'n, moar 't kan altied better

Op donderdag 7 juli werd door voorzitter Richard Buitink het eerste exemplaar van Dorpsplan Laren 2022 uitgereikt aan wethouder Marja Eggink. Allereerst werd Marja gefeliciteerd met haar functie als kernwethouder van Laren en ontving ze een mooi boeket. Daarna werd in het bijzijn van de werkgroep Dorpsplan en het bestuur van Wakker Laorne symbolisch het Dorpsplan onthuld door Richard en Marja.

 

Het eerste Dorpsplan (onder de titel ‘Alles drei’jt um Laorne’) is in januari 2010 door en voor inwoners gemaakt en in 2017 geactualiseerd. In dit Dorpsplan is aangeven hoe de bevolking van Laren denkt over de toekomst van het dorp en het buitengebied. Een visie waar zowel de werkgroepen van Wakker Laorne als de gemeente Lochem haar voordeel mee kunnen doen, want ook de gemeente Lochem ziet het Dorpsplan als een waardevol document voor de toekomst van Laren.

 

Veel zaken, die als wens werden opgenomen in de dorpsplannen 2010 en 2017, zijn inmiddels gerealiseerd. Maar de wereld staat niet stil. Reden voor Wakker Laorne om een nieuw Dorpsplan 2022 op te stellen.

 

In het nieuwe Dorpsplan Laren ligt de focus op de thema’s Wonen, Werken, Verkeer en Leefbaarheid. Elk thema heeft zijn eigen specifieke speerpunten, maar de thema’s hebben ook een duidelijke samenhang.

 

Het Dorpsplan is in de tweede week van juli huis-aan-huis verspreid aan de inwoners van Laren. Mocht u deze niet ontvangen hebben, maar u heeft wel belangstelling voor een exemplaar, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@wakkerlaorne.nl.

Het dorpsplan kunt u ook via deze link lezen