Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Ledenvergadering 2023

Op woensdag 12 april 2023 is de Algemene Ledenvergadering van Wakker Laorne, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

We zien u graag om 20:00 uur in Kulturhus ’t Kruispunt. Koffie en thee staan klaar vanaf 19:30 uur.


AGENDA

1. Opening
2. Notulen 29e algemene ledenvergadering van 24 mei 2022

De notulen liggen vanaf 19:30 uur ter inzage.

3. Jaarverslag 2022
Het jaarverslag kunt u HIER vinden en ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.

4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023
Toelichting door penningmeester Eva Schoneveld. Verslag van de kascommissieleden Jan Imenkamp en
Sander Aarden en verkiezing van een nieuw kascommissielid.

5. Bestuursverkiezing 2023
Aftredend en herkiesbaar: Richard Buitink – voorzitter
Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een dag voor de vergadering melden door
een verklaring in te leveren bij de secretaris, getekend door tenminste 10 leden.

6. Rondvraag
7. Presentatie door Ronnie Degen
8. Sluiting

Koffie en thee staan klaar vanaf 19:30 uur.