Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Alles drei'jt um Laorne

‘Alles drei’jt um Laorne”, dat is de titel van het dorpsplan dat in januari 2010 aan de inwoners van Laren werd gepresenteerd.
Een plan gemaakt door en voor de inwoners van Laren, met daarin de visie van de Larense bevolking voor het dorp Laren en het buitengebied. Een visie waar ook de gemeente Lochem haar voordeel mee kon doen. De wensen en ideeën van de inwoners van Laren, voornamelijk uitgebracht op de Startbijeenkomst van 18 juni 2009, zijn geïnventariseerd en gerubriceerd in de vier thema’s van het Dorpsplan.

Voor geïnteresseerden is de Inventarisatie Startbijeenkomst hier beschikbaar.
U kunt het dorpsplan als pdf bestand downloaden: dorpsplan
Alles drei'jt um Laorne
Laren, februari 2017: inmiddels zijn we 7 jaar verder en is het tijd voor een update. De werkgroepen van Wakker Laorne hebben de stand van zaken per thema op een rijtje gezet en aangegeven welke wensen en ideeën er nog zijn. De inwoners van Laren zijn via een artikel in ‘In de Kijker’ opgeroepen om hun ideeën en wensen aan te geven. Daarna is tijdens de ledenvergadering van Wakker Laorne een oproep gedaan om de concept teksten aan te vullen of te becommentariëren. Het resultaat daarvan treft u in deze update aan.
De gevolgde procedure voor het verkrijgen van input voor deze update staat hieronder uitgewerkt.

  • In het voorjaar van 2015 heeft het bestuur van Wakker Laorne het dorpsplan opnieuw tegen het licht gehouden om de relevantie van dit plan na 5 jaar opnieuw vast te stellen: welke zaken zijn gerealiseerd, welke zijn in behandeling of in uitvoering en welke liggen nog op de plank. Mogelijk zijn een aantal van deze laatste door de tijd achterhaald. Kortom alle reden om het dorpsplan kritisch te bekijken en aan te passen aan de huidige situatie in ons dorp en de verlangens van onze mededorpsbewoners. Middels een paginagroot artikel in In De Kijker van 25 februari wordt de inventarisatie gepresenteerd en worden alle Larenaren opgeroepen om hun ideeën kenbaar te maken. Dit kan bij voorkeur gedaan worden door het invullen van het contactformulier op deze site of door contact op te nemen met een van de bestuursleden. U kunt ook de de tekst uit het artikel in In De Kijker downloaden.

  • Tijdens de ledenvergadering van 12 april 2016 werd de voorlopige, ruwe tekst van de voorgestelde aanpassingen in het dorpsplan uitgereikt. U kunt deze tekst hier downloaden. We vragen alle Larenaren, deze voorgestelde wijzigingen goed te bekijken. Uw goedkeuring, eventuele opmerkingen, aanpassingen of toevoegingen ontvangen we graag via het contactformulier op deze site.

  • Beoordeling gemeente Het concept van de update is ter beoordeling naar de gemeente gestuurd. De respons was positief en heeft niet geleid tot ingrijpende aanpassingen.