Achterhoek vlag
direct access
  • wakkerlaorne

Duurzaamheid

Welkom bij de werkgroep Duurzaamheid

In 2022 is de werkgroep Wonen en Duurzaamheid gesplitst in twee aparte werkgroepen 'Wonen' en 'Duurzaamheid'.
Binnenkort zal onderstaande informatie verder aangepast worden.

Missie:


Doelstelling:

Het naar behoefte kunnen bouwen van een breed aanbod van aantrekkelijke en duurzame woningen, zodat aan een ieder een passende woning geboden kan worden. Goed wonen vereist dat mensen zich prettig, veilig en gezond voelen in hun directe woonomgeving.

Contact

De werkgroep Duurzaamheid ontvangt graag uw tips en suggesties.

Dit kan door contact op te nemen met één van de werkgroepleden of door een mail te sturen naar duurzaamheid@wakkerlaorne.nl