Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Ledenvergadering 2021

De notulen van de 28e (online) ALV op 11 mei 2021 vindt u hier.

Zoals u kunt lezen in de notulen konden alle aanwezigen tijdens de vergadering inloggen via www.menti.com. Via hun telefoon konden zij antwoord geven op de vragen die gesteld werden en deze antwoorden dienen als input voor het nieuwe dorpsplan.
De uitkomsten van deze antwoorden kunt u hier lezen.

Het jaarverslag 2020 vindt u hier.