Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Ledenvergadering 2024

Op woensdag 17 april 2024 is de Algemene Ledenvergadering van Wakker Laorne, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

We zien u graag om 20:00 uur bij Witkamp. Koffie en thee staan klaar vanaf 19:30 uur.

Na het officiële deel van de ALV nemen de eigenaren van landgoed Oolde, Robert en Cathrien Croll, ons mee in de geschiedenis van het landgoed en wat er allemaal bij komt kijken om een landgoed als Oolde in stand te houden.


AGENDA

1. Opening
2. Notulen 30e algemene ledenvergadering van 12 april 2023

De notulen kunt u HIER lezen en liggen vanaf 19:30 uur ter inzage.

3. Jaarverslag 2023

Het jaarverslag kunt u HIER lezen en ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.

4. Financieel verslag 2023 en begroting 2024
Toelichting door penningmeester Eva Schoneveld. Verslag van de kascommissieleden Sander Aarden en Iwan Bos en verkiezing van een nieuw kascommissielid.

5. Bestuursverkiezing 2024

Aftredend en herkiesbaar:
Joyce Dekker – secretariaat
Hendri Eggink – voorzitter werkgroep Leefbaarheid

Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een dag voor de vergadering melden door een verklaring in te leveren bij de secretaris, getekend door tenminste 10 leden.

6. Nieuw huishoudelijk reglement en handboek WBTR
Het huidige huishoudelijk reglement is uit februari 2017 en heeft daarom een update gehad. In ons handboek WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) zijn enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd.

In de ledenvergadering vragen wij om goedkeuring van de vernieuwde documenten. Deze liggen vanaf 19:30 uur ter inzage.

7. Rondvraag
8. Geschiedenis van landgoed Oolde door Robert en Cathrien Croll
9. Sluiting