Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Welzijnscoördinatoren zijn van vaste waarde voor inwoners

Welzijnscoördinatoren helpen inwoners in de Lochemse kernen op een laagdrempelige manier hun weg te vinden naar informele en formele zorg, hulp en ondersteuning. Zij zijn daarmee van grote toegevoegde waarde voor de Lochemse samenleving. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Daarom stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om hen structureel budget te geven waarmee zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten en waar nodig uit te breiden.

Inwoners vinden beter hun weg naar zorg, hulp of ondersteuning met hulp van een welzijns-coördinator. Zoals ondersteuning van ’t Baken bij bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag of bij een aanvraag voor ziekenhuisvervoer. Maar ook hulp bij het zoeken naar iemand uit de kern die een handje kan helpen of naar een gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Welzijnscoördinatoren bieden een luisterend oor. Zij zorgen voor verbinding en ontmoeting waarmee eenzaamheid wordt tegengegaan. De hulp die wordt geboden werkt vaak preventief: mensen voelen zich langer vitaal en gezond.

Van onschatbare waarde
Wethouder Wendy Goodin: “Gezond en vitaal willen we allemaal graag zijn en ook blijven. Ik ben ervan overtuigd dat de welzijnscoördinatoren daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Dat is wel gebleken de afgelopen jaren. Ik ben dan ook heel trots en blij dat ze er zijn. Het werk wat zij doen is van onschatbare waarde. Vooral omdat zij dichtbij de inwoners zijn. En ze daarmee heel laagdrempelig verbindingen kunnen leggen tussen mensen onderling of met vrijwillige of professionele instanties. Zo krijgen mensen de hulp of ondersteuning die ze nodig hebben.”

Geen zorgverlener
Uit een recent gehouden evaluatie van de inzet van de welzijnscoördinatoren blijkt dat er naast de toegevoegde waarde van de welzijnscoördinatoren, behoefte is aan duidelijkheid over de hun rol. Daarom is er nu een kader opgesteld waarin onder andere staat dat de welzijnscoördinator een luisterend oor biedt voor alle inwoners in de kern en het buitengebied op het gebied van zorg en welzijn. En ook dat zij helpen bij het vinden van de juiste zorg, hulp en ondersteuning maar dat zij zelf geen zorgverlener zijn.

Meer dan alleen zorg
De afgelopen jaren werden in steeds meer kernen van de gemeente Lochem zorgcoördinatoren actief. Inmiddels worden zij niet meer ‘zorgcoördinator’ genoemd maar ‘welzijnscoördinator’. Reden hiervoor is dat het doel van de welzijnscoördinator breder is dan alleen zorg. Het is vooral gericht op het verbeteren van het welzijn van inwoners.

Al in vijf kernen is een welzijnscoördinator actief
Almen is in 2017 als eerste kern begonnen met een welzijnscoördinator. In 2020 startten ook Harfsen en Gorssel met een welzijnscoördinator gevolgd door Barchem in 2021 en Eefde in 2023. Ook Laren heeft interesse en gaat mogelijk starten in 2024. Alle kernen hebben aangegeven hiermee door te gaan en de werkzaamheden op termijn te willen uitbreiden. Dit heeft te maken met het feit dat inwoners steeds beter en meer hun weg weten te vinden naar de welzijnscoördinatoren.