Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Vervolg inventarisatie sluiproutes

Afgelopen november is er een oproep gedaan om vermeende sluiproutes in en rondom Laren te melden bij de werkgroep Verkeer en Veiligheid van Wakker Laorne.

Op vier van de (meermaals) aangemelde wegen gaat de gemeente Lochem aankomende weken metingen uit laten voeren. Bij deze metingen worden zowel aantallen voertuigen als snelheden gemeten.

De wegen die het hier betreft zijn Brenschutte, Lindenbergsdijk, Oude Deventerweg en Rossweg. Op deze manier krijgen we een beter beeld van de werkelijke verkeersdrukte op deze wegen.

Op basis hiervan zullen we samen met de gemeente Lochem kijken welke eventuele vervolgstappen er mogelijk zijn.