Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

N332 wordt niet opengesteld voor landbouwverkeer

In 2023 zal door de provincie aan de N332 groot onderhoud uitgevoerd worden. In voorbereiding hierop heeft Wakker Laorne mede namens de ondernemersvereniging Laren, LTO, Cumela en enkele plaatselijke loonbedrijven een verzoek ingediend bij de Provincie om vanaf dat moment de N332 open te stellen voor landbouwverkeer. Het gaat dan om zowel het tracé rond Laren (van rotonde bij Markeloseweg tot afslag Laren) als om het deel langs de parallelweg (van afslag Laren tot Exelse Tol).


Aanleiding voor dit verzoek is om middels deze openstelling het gevaar voor met name fietsers op dezelfde weg te verkleinen en om overlast in het dorp te verminderen.
De Provincie heeft serieus naar ons verzoek gekeken en voldoende gelegenheid geboden om onze argumenten kenbaar te maken. Desondanks is uiteindelijk besloten om de N332 op de betreffende tracés niet open te stellen voor het landbouwverkeer.


Om te bepalen hoeveel landbouwverkeer er mogelijk gebruik zou maken van het tracé rond Laren in plaats van door de kern te rijden zijn metingen verricht. Door middel van camera’s op meerdere posities zijn tellingen verricht. Hieruit blijkt dat gemiddeld slechts 14% van het landbouwverkeer dat nu door Laren gaat mogelijk gebruik zou maken van de N332 rond Laren als dit opengesteld zou zijn. Het gaat dan om ruim 4 voertuigen per dag. Om openstelling mogelijk te maken zal er fors geïnvesteerd moeten worden in de aansluiting van de Rengersweg op de N332 bij de afslag Laren. Denk hierbij aan verkeerslichten of een turbo-rotonde. Landbouwverkeer kan anders niet snel genoeg de N332 op- of afrijden. Het is duidelijk dat het relatief lage aantal landbouwvoertuigen dat van deze openstelling gebruik zou maken een dergelijke investering niet rechtvaardigen kan.


Voor wat betreft het deel langs de parallelweg geldt dat de N332 een belangrijke schakel is in de ontsluiting van een groot deel van de Achterhoek en de A1. Een vlotte doorstroming is hier belangrijk. Het beleid van de Provincie is dat als een dergelijke weg een parallelroute heeft deze gebruikt dient te worden om het landbouwverkeer over af te wikkelen. Volgens de Provincie conflicteert, het toestaan van landbouwverkeer op de hoofdrijbaan met deze functie. Het snelheidsverschil tussen landbouwverkeer en het overige verkeer is groot en leidt tot langere reistijden en/of gevaarlijke inhaalmanoeuvres.


Wel zal de parallelweg tijdens het groot onderhoud wel verbreed worden tot minimaal 5,5 meter en zal daarmee bijna overal even breed worden als het huidige deel tussen de Knibbeldijk en Rossweg. Tevens wordt de aansluiting van de Molendijk met de hoofdrijbaan afgesloten. Uiteraard hadden we liever gezien dat de investering in de parallelweg gebruikt zou worden voor maatregelen om de hoofdrijbaan geschikt te maken voor gebruik door landbouwverkeer. Helaas zullen we ons neer moeten leggen bij het beleid dat de Provincie hierin voert.

Foto Adobe Stock - ter illustratie