Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Inventarisatie sluiproutes

In en rondom Laren zijn diverse wegen die als sluiproute worden gebruikt. Dit betekent dat wegen die niet als ontsluitingsweg zijn bedoeld toch (veel) gebruikt worden door doorgaand verkeer.

Als er sprake is van veel sluipverkeer kan dit voor overlast zorgen. Vanuit de werkgroep Verkeer en Veiligheid van Wakker Laorne willen we inventariseren waar zich de sluiproutes in en rondom Laren bevinden die voor overlast zorgen. Aan de hand van deze inventarisatie willen we in contact treden met de gemeente om te kijken of met bepaalde maatregelen de overlast te verminderen is.

Hierbij roepen we graag de hulp van inwoners in. Dus als je van mening bent dat jouw straat veelvuldig als sluiproute gebruikt wordt meldt dit dan bij ons. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar Verkeer_en_veiligheid@wakkerlaorne.nl

Vermeldt in deze mail welke straat het betreft en voor zover je hier een idee over hebt wat de herkomst en bestemming van het sluipverkeer is. Indien mogelijk willen we ook graag een inschatting hebben van het totaal aantal voertuigen dat er gemiddeld genomen per uur of per dag over deze weg komt.

Op de website van larengelderland.nl zullen we onder Wakker Laorne terugkoppeling geven over de uitkomsten van deze inventarisatie.

(foto: ter illustratie)