Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Enquête Rengersweg-Dorpsstraat-Deventerweg

In 2016 is een online enquête gehouden met vragen over hoe inwoners van Laren de veiligheid op de hoofdroute door het dorp (het 30 km deel van de Rengersweg, Dorpsstraat en de Deventerweg) ervaren en welke maatregelen ze graag zouden willen zien.

Mede naar aanleiding hiervan is de chicane in de Rengersweg aangebracht, zijn er zebrapaden gekomen en zijn de kruisingsvlakken verhoogd. Metingen wijzen uit dat de verkeersintensiteit weliswaar is afgenomen, maar dat het hoofddoel van de maatregelen, het verlagen van de snelheden, niet is behaald.

De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid van Wakker Laorne wil graag inzicht krijgen in hoe inwoners en belanghebbenden de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van deze hoofdroute door Laren nu ervaren. Daarbij zijn we ook benieuwd of, en zo ja welke aanvullende maatregelen nog gewenst worden.

Het invullen kost u slechts 2 à 3 minuten van uw tijd.
U kunt de enquête invullen tot 15 februari. Deze termijn hebben we verlengd en het kan dus zijn dat u onlangs al heeft deelgenomen.


Alvast bedankt voor de medewerking.

Ga hier naar de enquête