Achterhoek vlag
  • wakkerlaorne

Energie is hot en ..... duur

Ruim 100 inwoners waren dinsdag 22 november bij elkaar gekomen in het Energiecafé Laren (Kulturhus) te Laren. Het café is een gezamenlijk initiatief van Wakker Laorne, Stichting Larensebroek eo., BEO, LochemEnergie en gemeente Lochem.

Als bewoner van een boerderij uit de dertiger jaren ben ik, redactielid Jaap de Boer, nieuwsgierig naar de energiebesparende mogelijkheden. Een paar feiten weet ik al: ons vast energiecontract loopt af, we krijgen nooit een energie label A en verduurzamen kost (veel) tijd en geduld.

Het energiecafé is vier jaar geleden begonnen met aardgas vrij Laren. Veel ambitieuze doelen werden gesteld: Laren op stikstof, een zonnepanelenpark voor het hele dorp en nieuwe woningen van het aardgas. Voor bewoners van het buitengebied zijn de conclusies van het eindverslag teleurstellend. Oude boerderijen staan bekend om hun energielekken: enkel steenmuren, klampmuren en grote daken die moeilijk te isoleren zijn. Vaak zijn we op ons zelf aangewezen in het zoeken naar creatieve oplossingen.
De avond wordt begonnen met een presentatie over de laatste ontwikkelingen. Veel aandacht voor ons energieverbruik en belangrijke energiebesparende maatregelen. Het drieslag model wordt uitgelegd.
Bewustwording is essentieel; de thermostaat omlaag, licht uit in kamers waar je niet bent. De tweede slag is isoleren. Ruim 35% van de warmte gaat via het dak het buitengebied in. Dus toch versneld stevig isoleren. Bij de derde slag gaat het om investeren in zonnepanelen en warmtepompen om zo het gasverbruik terug te dringen.
De aanwezigen worden na de presentatie ingedeeld in groepjes/ tafel met als criterium de leeftijd van de huizen en de daaraan gekoppelde bouwbesluiten. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen, tips, knelpunten en oplossingen. Stevig isoleren met glaswol (liefst 20 cm) of EPX platen is essentieel, je moet daar niet op bezuinigen. Belangrijke vragen zijn: “Waarin kunnen we elkaar ondersteunen, waar kunnen we elkaar verder mee helpen? ” Snel blijkt dat ik niet de enige ben die tegen de stijgende energiekosten aanloopt en de hoge investeringskosten voor verduurzaming. Aan onze tafel zijn veel doe-het-zelvers. Er is al veel kennis over energieverlies en mogelijke oplossingen. Veel deelnemers willen meer weten over warmtepompen, zonnepanelen, vergunningen en … financiering.

Aan het einde van de avond maak ik een to-do-lijst op.
  • Lid worden van LochemEnergie,
  • Een warmte scan laten uitvoeren.
  • Doorgaan met (be-)sparen.
  • Gezamenlijk in de buurt zonnepanelen aanschaffen?
  • Een lokale installateur uitnodigen voor een adviesgesprek.
  • De website van Aardgasvrijlaren volgen om mezelf beter te informeren.

In 2023 vindt een vervolg plaats op basis van thema’s waarnaar veel belangstelling is zoals isoleren, types warmtepompen, zonnepanelen en (buurt)energieopslag.

Voor degene die interesse heeft in deze thema-avonden kunnen zich aanmelden via het emailadres duurzaamheid@wakkerlaorne.nl. Geef door waar uw interesse liggen.
Ook voor vragen kunt u bij de werkgroep terecht via dit emailadres.