Achterhoek vlag
direct access

Meer geld beschikbaar voor huishoudens in nood

maandag 24 mei 2021 administrator

Inwoners van de gemeente Lochem kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Als het inkomen door de coronacrisis een stuk lager is geworden en woonlasten niet meer betaald kunnen worden, dan kunnen zij deze tijdelijke bijdrage aanvragen. Deze financiële ondersteuning geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het bedrag wat mensen kunnen ontvangen is nu verhoogd naar € 5000,--.

Wethouder Henk van Zeijts: “Hiermee willen we mensen die dat nodig hebben een extra steun in de rug geven. Ik ben blij dat we de bijdrage flink hebben kunnen verhogen. We zien, ook landelijk, dat er nog niet heel veel gebruik van wordt gemaakt. We zullen de regeling dan ook zoveel mogelijk onder de aandacht blijven brengen. Ik hoop dat onze inwoners niet aarzelen om dit aan te vragen. Het is er, het hoeft niet terugbetaald te worden, dus maak er gebruik van.”

Vergoeding voor woonlasten

De vergoeding geldt voor woonlasten zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor gas, water en licht. TONK is geen inkomensondersteuning maar echt bedoeld voor noodzakelijke kosten. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van de (woon)lasten, het inkomen op dit moment en welk deel van de kosten nog zelf betaald kunnen worden. Het vermogen uit woning, onderneming, pensioen of van minderjarige kinderen wordt niet meegenomen bij de beoordeling.

Voorwaarden

Inwoners komen in aanmerking voor een bijdrage TONK als:

  • De inkomsten tenminste 30% gedaald zijn. Deze daling wordt bekeken over de maand januari 2020 ten opzichte van de maand januari 2021. Zijn er wisselende inkomsten? Dan mag het gemiddelde genomen worden van de inkomsten over het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van het eerste kwartaal 2021.
  • Zij hoofdhuurder of eigenaar van een woning zijn.
  • Het vermogen niet hoger is dan € 6.295,- (alleenstaand) of € 12.590,- (gehuwd of samenwonend).

De tegemoetkoming is € 5000,-- voor de totale TONK periode. Dit komt neer op een bedrag van ruim € 800,-- per maand per huishouden. De tegemoetkoming wordt als eenmalig bedrag in één keer uitbetaald.

Aanvragen

Inwoners die al eerder aan aanvraag deden en toen € 1500,-- ontvingen worden nu benaderd door de gemeente. Zij ontvangen alsnog een aanvulling tot € 5000,--. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen een aanvraag doen tot en met 30 juni 2021. Meer informatie is te vinden op www.lochem.nl of www.bakenlochem.nl.

Foto: Pixabay