Achterhoek vlag

Koninklijke onderscheiding voor Larenaren

vrijdag 26 april 2024 Jolien

Vrijdag 26 april regent het Lintjes in de gemeente Lochem. Maar liefst 16 inwoners krijgen een Koninklijke Onderscheiding. Vanaf 9.00 uur reikt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis of op een andere locatie. 

In Laren werden Herman Elkink en Willie Tuitert-Hijink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. H.W. (Herman) Elkink (62)
De heer Elkink is tweede secretaris van en vrijwilliger bij IJsportvereniging Roowinkel te Laren. Waar zijn bestuursfunctie is begonnen als lid van het jeugdbestuur. De heer Elkink is ijsmeester en verricht verschillende onderhoudswerkzaamheden. Hij organiseert trainingen en activiteiten voor de ijsvereniging. Al meer dan 40 jaar is de heer Elkink vrijwilliger bij voetbalvereniging Witkampers te Laren waar hij jarenlang als trainer en jeugdleider de medeorganisator was van de jeugdkampen. Daarnaast is hij lid van de kantinecommissie en verricht verschillende voorkomende werkzaamheden. Daarnaast is de heer Herman Elkink lid van de commerciële commissie en voorzitter van de terreincommissie van de Stichting Fietsvierdaagse 'De Achterhoek' te Laren. Hier is hij “het” aanspreekpunt voor de deelnemers. Herman is nog steeds een actief vrijwilliger voor dit evenement dat jaarlijks veel deelnemers naar Laren brengt.

Mevrouw W.H. (Willlie) Tuitert-Hijink (83)
Meer dan 20 jaar lang was mevrouw Tuitert bestuurslid van de Larense Zwem & Poloclub 'De Duikelaar' (thans De Berkelduikers) Zij was medeorganisator van activiteiten waaronder de jaarlijkse Zwemvierdaagse. Ook was zij jurylid bij zwemwedstrijden in Overijssel en Gelderland waarvoor ze zich maandelijks vele uren heeft ingezet.
Tot vorig jaar was zij bestuurslid/voorzitter (1995-2023) van de Vereniging voor Winterlezingen uit Laren. Hiervoor verzorgde ze in de wintermaanden lezingen en activiteiten. Zij stelde het programma samen en regelde de locatie. In 2022 initieerde zij de ledenconsultatie door het gebrek aan bestuursleden en begeleidde de opheffing en afwikkeling (2023) van deze vereniging. Als secretaris van de, inmiddels opgeheven, folkloristische dansgroep 'Smos as Walear' organiseerde ze vele jaren de optredens en de logisitiek. Dit deed ze tot wel 55 keer per jaar. Verder deed zij de externe vertegenwoordiging en was zij verantwoordelijk voor de portefeuille “lief & leed”. Al meer dan 20 jaar is ze vrijwilliger bij de creatieve werkgroep 'De Kaartjesclub'. Ze organiseert creatieve bijeenkomsten, regelt de locaties en verzorgt de inkoop. Mevrouw Tuitert was lid en vrijwilliger bij het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers (ECAL) en was notulist (2004-2022) van de werkgroep Laren van het 'Woordenboek Achterhoek en Liemers Dialecten' (WALD). Zij coördineerde onder andere het overbrengen van uitkomsten van de enquêtes. Hiermee leverde ze een belangrijke bijdrage aan het vastleggen van de woordenschat van de Achterhoekse en Liemerse dialecten. Bij de Protestantse Gemeente Laren (Gld) is mevrouw Tuitert nog steeds vrijwilliger en verricht ze bezoekwerk bij zieken en ouderen. Daarnaast brengt ze het kerkblad rond. Mevrouw Tuitert kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".