Achterhoek vlag
 • overige verenigingen en stichtingen

EHBO Laren

E.H.B.O. vereniging Laren is opgericht in 1955. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40104523. E-mailadres van de vereniging is: ehbolaren@live.nl

De vereniging telt gemiddeld ongeveer 45 leden. 

De vereniging biedt E.H.B.O. beginnerscursussen en E.H.B.O. vervolgcursussen. Ook bieden wij reanimatiecursussen met bediening van A.E.D. zonder E.H.B.O. U kunt de vereniging inschakelen als u voor een evenement in Laren EHBO’ers nodig heeft. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Géke Bannink e-mailadres: g.j.bannink@kpnmail.nl


Docent: Gijs te Brake tel. 0573-459747


Het bestuur:


Beginnerscursus:

Wilt u leren hoe u eerste hulp kunt verlenen bij ongevallen thuis, onderweg of bij evenementen? Of verwacht uw werkgever dat u E.H.B.O. gediplomeerd bent? Volg dan een cursus E.H.B.O. bij de E.H.B.O.-vereniging Laren.
Wanneer er voldoende deelname is start er een nieuwe cursus. 
Dit gaat om 3 hele dagen praktijkoefeningen met bijbehorende theorie, en een avond examen. In de cursus komen alle aspecten van het eerste hulp verlenen aan bod, inclusief reanimatie, en A.E.D. bediening. De lessen worden met veel enthousiasme gegeven door Gijs te Brake.

De vervolglessen:

Er zijn vervolglessen nodig om het E.H.B.O. diploma geldig te houden. De vervolglessen kunt u ook bij onze vereniging volgen. Dit zal per jaar gaan om ongeveer 4 lesavonden van 3 uur of 2 zaterdagen van 6 uur. Een onderdeel van deze lesavonden betreft reanimatie met A.E.D. bediening. Er wordt veelal praktisch geoefend, waardoor de lessen zeer afwisselend zijn.
Ook deze lessen worden met veel enthousiasme en gezelligheid gegeven door Gijs te Brake.
De vervolglessen worden gegeven op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Kulturhus in Laren. De lessen vinden plaats in de periode september t/m maart. Ook deze lessen worden met veel enthousiasme en gezelligheid gegeven door Gijs te Brake.

 

Reanimatiecursus met bediening van A.E.D.

U kunt ook een reanimatiecursus met bediening van A.E.D. volgen. Dit betreft 1 lesavond van 2 uur. U hoeft hiervoor niet in het bezit te zijn van een E.H.B.O. diploma. Hierna wordt u ieder jaar opgeroepen voor 1 herhalingsavond van 2 uur.

 

Kosten cursussen:

Voor informatie over de kosten voor de cursussen kunt u contact opnemen met de secretaris Willem Jan Woestenenk, mail: wjwoestenenk@zonnet.nl 

Vergoeding verzekeraars

Veel verzekeraars vergoeden (een gedeelte van) een E.H.B.O. en reanimatie cursus. Het loont de moeite om uit te zoeken of dit ook voor uw verzekering geldt.

 

Inschakeling bij evenementen

De E.H.B.O.-vereniging Laren kan worden ingeschakeld bij evenementen. Als lid van de vereniging wordt u gevraagd E.H.B.O. te zitten bij een evenement. Dit heeft een vrijwillig karakter, wat betekent dat u niet verplicht bent dit te doen. Als u er wel voor kiest, krijgt u een kleine vergoeding per dagdeel. U bent dan samen met een ander lid van de vereniging aanwezig op het evenement.

Organiseert u een evenement en wilt u EHBO’ers van onze vereniging inschakelen?
Hieronder vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier kunt u HIER downloaden


Het aanvraag formulier kunt u downloaden, invullen en versturen naar:

Géke Bannink mail: g.j.bannink@kpnmail.nl

 

Voorwaarden hulpverlening E.H.B.O. Laren

 

 • Aanvragen dienen minimaal 6 weken voor betreffend evenement aangevraagd te worden. Evenementen in de periode van 30 april t/m 30 september dienen voor 1 april binnen te zijn (i.v.m. indelen van de E.H.B.O.ers voor de diverse evenementen). Wanneer het ons niet lukt om voldoende EHBO’ers te leveren, krijgt u hier 2 weken voor aanvang van het evenement bericht van (indien mogelijk eerder).
 • Aanvragen voor hulpverlening dienen bij Dinand Wichers ingediend te worden.
 • De EHBO-post moet afgescheiden, niet voor publiek toegankelijk zijn, met voldoende beschutting en ruimte voor de EHBO’er om zijn/haar werk te kunnen doen. Er dienen voldoende stoelen aanwezig te zijn en er dient schoon (stromend) water aanwezig te zijn.
 • Indien wij de EHBO-caravan plaatsen, moet er een voorziening zijn voor stroomaansluiting
 • Binnen bereik dient een goed werkende telefoon te zijn, indien mobiele telefoon niet of slecht bereikbaar is.
 • De EHBO’ers dienen op de plaats van bestemming te blijven. Indien een slachtoffer naar een dokter of het ziekenhuis moet worden vervoerd, dan dient dit door een derde te gebeuren (Persoon van de organisatie, familie, kennis of dergelijke).
 • De organisatie dient voor voldoende consumpties te zorgen voor de EHBO. Bij 2 of meer aansluitende dagdelen dient de organisatie te zorgen voor een lunch of warme maaltijd. Indien dit niet mogelijk is, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 • Vergoeding per dagdeel (dagdeel bestaat uit max. 4 uur):
  •   8 - 12u   €35 euro bij 1 of 2 EHBO’ers (bij meer EHBO’ers in overleg)
  • 12 - 16u   idem
  • 16 - 20u   idem
  • 20 - 24u   idem
  • na 24 uur €20 euro per uur

Dit is exclusief luxe materialen (verbandmiddelen).