Achterhoek vlag
  • overige verenigingen en stichtingen

Stichting Vrienden van het Ruempol

Het Ruempol is in samenwerking met Spectrum Wonen en huize Gudula te Lochem in 1996 tot stand gekomen.

 

Samen met een afvaardiging van de Larense bevolking hebben zij zich ingezet om dit te verwezenlijken. In een later stadium is de ontwikkeling van de Vonkert aan de doelstelling van de Stichting toegevoegd.

 

De naam Ruempol is afgeleid van de bekende klokkenmaker Ruempol.

 

Het Woonzorg complex Ruempol bestaat uit 19 zelfstandige bejaardenwoningen met zorg op maat voor de bewoners. Het is dus geen volledig verzorgingshuis. Het complex is eigendom van Viverion. Er zijn 2 algemene ruimten in het complex, een huiskamer als ontmoetingsplek voor de bewoners, en een ruimte voor algemene doeleinden o.a.dagverzorging voor belangstellende ouderen.

 

Het doel van de Stichting Vrienden Ruempol.

Het verlenen van ideële en materiële steun, voor zover deze niet subsidiabel is, ten behoeve van de bewoners en de gebruikers van Ruempol en Vonkert.

 

De Stichting stelt zich tevens ten doel:

  • Een aanspreekpunt te zijn tussen bewoners , plaatselijke bevolking, Huize Gudula en Viverion.
  • Zich in te zetten om elke maand een activiteit te organiseren voor de bewoners van het Ruempol en elke maand een activiteit in de Vonkert voor omwonenden en andere belangstellenden. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan een goede woonsfeer.
  • Iedere dinsdagmiddag Open Tafel in de Vonkert van 12.00-13.00 uur, voor omwonenden en andere belangstellenden.
  • Uitlenen van de elektrisch aangedreven duofiets eventueel met vrijwilliger.

Toewijzing woning Ruempol.

De Stichting heeft geen zeggenschap over toewijzing van de woningen in Ruempol maar geeft wel inlichting over de aanvraag procedure en over de dagverzorging.


De middelen van de Stichting worden gevormd door donaties, daarom kunnen we iedere ondersteuning gebruiken. Het kan zijn dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden of een financiële bijdrage wilt geven.

 

U bent al donateur voor € 5,00 per jaar.

 

De ouderen in Laren verdienen uw aandacht!

 

Contactpersoon:
Mevr. W. (Willemien) Brummelman-Braakman
Markeloseweg 21
7245 TN Laren
Telefoon 0573 - 22 12 12