Achterhoek vlag

Woonafspraken IJsseldal Wonen, Viverion en gemeente voor 2022

donderdag 16 december 2021 Jolien

Woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion, huurdersverenigingen IJsseldal en De Berkelstreek en de gemeente werken samen aan een goede huisvesting en leefomgeving voor sociale huurders in de gemeente. Zij ondertekenden op 14 december de nieuwe prestatieafspraken voor de gemeente Lochem. Hiermee spreken zij af welke activiteiten zij in 2022 gezamenlijk uitvoeren. De gemaakte afspraken zijn een voortzetting van de huidige afspraken, aangevuld met actuele onderwerpen.

 

Wethouder Robert Bosch: “Deze samenwerking tussen de woningcorporaties en de gemeente is van groot belang. Dat daar ook de huurdersverenigingen IJsseldal en De Berkelstreek bij betrokken zijn is echt een meerwaarde. Zij weten als geen ander wat de behoefte is van onze inwoners. We hebben weer goede afspraken kunnen maken en daar ben ik blij om.”

 

Doorstroming bevorderen

Vanuit de gedachte ‘de juiste persoon in de juiste woning’ onderzoeken woningcorporaties en gemeente hoe doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad kan worden bevorderd. Een voorbeeld van doorstroming is de verhuizing van een oudere huurder naar een gelijkvloerse woning. Daardoor komt dan een grotere woning weer beschikbaar. Nieuwbouw kan ook voor doorstroming zorgen. Op het terrein van De Detmerskazerne in Eefde worden komend jaar door IJsseldal Wonen 20 betaalbare huurwoningen gebouwd.

 

Woonoplossingen voor nieuwkomers

De gemeente gaat ook op zoek naar alternatieve woonoplossingen voor nieuwkomers. Voor deze mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen is niet altijd meteen woonruimte beschikbaar. Dat geldt ook voor mensen die vanwege een spoedeisende reden snel een woning nodig hebben. Samen met de woningcorporaties zoekt de gemeente hiervoor naar geschikte oplossingen.

 

Betaalbare woningen

Het afgelopen jaar stond ‘betaalbaarheid’ hoog op de agenda. Niet alleen de betaalbaarheid van de huren, maar ook van gemeentelijke lasten. Dit onderwerp blijft ook komend jaar de aandacht houden. Om zicht te blijven houden op de behoefte aan sociale huurwoningen op langere termijn zullen de partijen in 2022 een woningmarktonderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek moet blijken wat de behoefte is aan sociale huurwoningen en middenhuur woningen.

 

Verbeteren en verduurzamen

Verbetering en verduurzaming van woningen vraagt om investeringen. De gemeente Lochem en Viverion werken samen aan een bouwplan voor de locatie Zuiderbleek 16-18/Groene Kruisstraatje in Lochem. IJsseldal Wonen renoveert in Eefde aan de Boedelhofweg woningen zodanig duurzaam dat deze weer minimaal 30 jaar mee kunnen. Partijen zetten o.a. bij verduurzamingsprojecten energiecoaches in om huurders meer bewust te maken van hun energiekeuzes. De energiecoaches nemen huurders mee in de mogelijkheden om energie en daarmee geld te besparen en de uitstoot van CO₂ te verminderen.