Achterhoek vlag

Verkiezingsdebat 9 maart

zondag 13 maart 2022 Hendrik

In het verkiezingsdebat in de Raadszaal op 9 maart kwamen geen hele grote verschillen tussen de partijen aan het licht. De thema’s voor de komende jaren:

  • Wonen
  • Energietransitie
  • (Lokale)economie
  • Sociaal Domein.

Het debat werd uitgezonden op “Allemaal1.tv.” Anke Tragter presenteerde de uitzending. Jan Bart Wilschut leidde de discussie.
Naast vertegenwoordigers van partijen (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, D66, Meedenken met Lochem en Lochem Groen!) kwamen er per thema ook inwoners aan het woord. De beperkte plaatsen in de Raadzaal waren allemaal bezet. Gelukkig konden belangstellenden die geen plekje hadden weten te bemachtigen, het debat ook via You Tube volgen.

Er werd afgetrapt met een interview van de burgemeester, Sebastiaan van ’t Erve. Daarna waren de partijen aan de beurt.
De lijsttrekkers van de 8 partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen op 14,15 en 16 maart waren het met elkaar eens dat wonen, energie, lokale economie en sociaal domein de belangrijkste uitdagingen zijn. Met name het gebrek aan (betaalbare) woningen heeft topprioriteit. En er zou ook meer snelheid gemaakt moeten worden met de realisatie van woningen. Het duurt nu te lang. Of woningbouw uitsluitend binnen de kernen mogelijk is, was nog geen uitgemaakte zaak. Het is denkbaar dat er ook aan de randen van de kernen moet worden uitgebreid.

Ook het overgaan van fossiele energie naar duurzame energie wordt als heel urgent ervaren. Zeker tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Een heikel punt was en blijft de eventuele komst van hele grote windmolens. Voorlopig kan een meer praktische aanpak, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken, op veel bijval rekenen. Ook werd de aandacht gevraagd voor het feit dat grote bedrijven, ook in de gemeente Lochem, vaak de grootverbruikers zijn.

Binnen de lokale economie is het belangrijk dat er goede verbinding is tussen de gemeente en de ondernemers. Dat is er al wel, maar zou kunnen verbeteren. Door bijvoorbeeld meer mensen aan te stellen bij de gemeente. Ook de zeer noodzakelijke omschakeling van boerenbedrijven naar duurzamer werken heeft de aandacht van de partijen. Zo zijn er gedachten over een fonds dat deze bedrijven kan steunen bij de omschakeling.

De helft van de gemeentebegroting (80 miljoen euro per jaar) wordt besteed aan het sociaal domein. Maar is het voor veel inwoners nog niet duidelijk is wat er allemaal onder het sociaal domein valt. Ook op dit punt wordt een afstand ervaren tussen de inwoners en de gemeente. Het is van belang dat er meer informatie wordt gegeven.

Aan het einde van de avond werd met elkaar vastgesteld dat er verschillen zijn. Maar dat van grote tegenstellingen gelukkig geen sprake is.