Achterhoek vlag

Samen werk maken van armoedebestrijding en schuldhulpverlening

donderdag 15 februari 2024 Jolien

Preventief samenwerken om mensen met financiële problemen nog beter te ondersteunen en eerder in beeld te hebben. Daarvoor heeft het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsprogramma Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening vastgesteld. Met dit programma wil de gemeente met haar samenwerkingspartners, de komende twee jaar beter hulp bieden aan mensen die in armoede leven en schulden hebben.

 

In heel Nederland, en zo ook de gemeente Lochem, wonen mensen met ernstige geldzorgen of problematische schulden. Geldzorgen en schulden leiden tot stress, verdriet, eenzaamheid en uitsluiting. Wethouder Wendy Goodin: “Als je daardoor niet meer kunt mee doen in onze samenleving dan geeft dat opvolgende problemen op andere vlakken, zoals mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Veel problemen groeien door van generatie naar generatie. Ik ben erg blij met dit uitvoeringsprogramma waarmee we de komende 2 jaren, samen met onze partners, hier verbetering in gaan brengen.”

 

Overzicht bieden van voorzieningen die hulp bieden

Een actiepunt uit het programma is overzicht bieden van alle voorzieningen op het gebied van armoede en schulden. Hierdoor kunnen inwoners beter zien waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Daarnaast weten zorgprofessionals, huisartsen en werkgevers dan ook beter waar ze terecht kunnen als ze problemen rondom dit onderwerp signaleren. Ook het in kaart brengen waarom regelingen, zoals minimaregelingen, niet altijd goed worden benut staat op de agenda. En daarnaast het bevorderen dat deze regelingen beter worden gebruikt.

 

Omgaan met zakgeld

Een ander actiepunt uit het programma is het starten van de pilot ‘Zakg€ldproject’. Dit project, ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de gemeente Nijmegen, leert ouders en kinderen omgaan met geld met als doel generatiearmoede te doorbreken. Het zakgeldproject wordt uitgevoerd door het Budgetadviescentrum.

 

Preventie is belangrijk

In het uitvoeringsprogramma is preventie belangrijk. Door mensen die met armoede of schulden leven eerder in beeld hebben kan voorkomen worden dat financiële problemen nog verder uitgroeien. Het programma beschrijft in vier verschillende sporen met ieder meerdere acties waar de gemeente, samen met netwerkpartners en ervaringsdeskundigen, in 2024 en 2025 aan wil werken. Het uitvoeringsprogramma Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening 2024-2025 is te vinden op www.lochem.nl.