Achterhoek vlag

"Reuring bi'j Sophia op Verwolde!"

zondag 2 juni 2024 Jolien

“Reuring bi’j Sophia op Verwolde!”
……he'j 't al eheurd en ezeen? Op Verwolde bunt ze mien an het polderen!!

“Iedere week wandelt Jaap de Boer wel een keer met diens stabij op landgoed Verwolde. Een deel van het landgoed heeft een metamorfose ondergaan. Veel beekjes, weilanden en slootjes staan onder water. De veelvuldige regen heeft zijn sporen nagelaten. Ook zijn er veel bomen gekapt. Zijn nieuwsgierigheid is gewekt, Dit voorjaar ging hij “op de koffie” in het Tuinmanshuis en sprak hij met Rik Velhorst, uitvoerder bos- en natuurbeheer op het deel van Verwolde dat Sophia van der Borch heeft geërfd. De werkzaamheden van Rik bestaan o.a. uit het coördineren en aansturen van de werkzaamheden die projecten, zoals nu het bosonderhoud en de natuuromvorming, met zich meebrengen. Beheer en onderhoud vragen in de breedste zin van het woord om veel tijd. Die werkzaamheden kunnen niet zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers.“

Het praatje bij de koffie mondde uit in een uitgebreide wandeling met onderweg uitleg over de gang van zaken op Verwolde. En zo werd ik, Rik Velhorst, naast uitvoerder, zomaar verteller van een leuk verhaal dat zich afspeelt in Laren…

Proaten lukt mien wel, schrieven is lastiger. Dan toch maar over in het ABN…….

Klimaatverandering
De afgelopen decennia zijn er grote veranderingen geweest in landbouwgebruik en inzichten in bosbeheer. Het landgoed heeft de ruilverkavelingen wonderwel doorstaan, waardoor een groot gedeelte nog in originele staat is behouden en het karakteristieke landschap nog steeds zichtbaar is. Door de voorliefde van eerdere generaties hebben prachtige eiken zich hier in hun volle glorie kunnen ontwikkelen. En die willen we als landgoed uiteraard graag behouden.

Echter de klimaatsverandering waarvan wij ons steeds meer bewust worden, heeft veel impact op landgoederen, zo ook op Verwolde. Vroeger was het vooral ontwateren om ook de lage broekgronden in het voorjaar te kunnen benutten. Tegenwoordig is het de uitdaging om zowel water vast te kunnen houden als ook te kunnen afvoeren. Aantastingen als letterzetter bij de fijnspar en ook simpelweg verdroging bij beuken en eiken als gevolg van de 3 droge zomers was, en is, nog steeds zichtbaar in de bossen op het landgoed.

Stilstaan is achteruit gaan!
Het landgoed heeft daarom in samenwerking met de pachters, de Bosgroep, de rentmeester, het Waterschap en de Provincie een plan opgesteld en meegedaan met het project ‘elke druppel de grond in’.
Inhoudelijk komt dit neer op het omvormen van ca. 10 ha. landbouwgrond naar natuur. Het plaatsen van twee stuwtjes en het verontdiepen van de sloten om water langer vast te houden in het gebied. Hiermee zijn we in Augustus 2023 gestart. We hopen in juli 2024 alle werkzaamheden te hebben afgerond.

Er heeft een reguliere dunning plaats gevonden in een deel van de bossen. De afgelopen decennia was er niet veel aan onderhoud uitgevoerd waardoor bomen niet genoeg groei ruimte krijgen om door te groeien tot mooi kwaliteitshout. Er wordt bij het bosbeheer gekeken naar 3 functies, ecologie, recreatie en houtproductiewaarde. En in de bossen van Verwolde is er extra aandacht voor die ene echt dikke en grote eik of beuk! Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond en de omstandigheden dat (na een droogte periode) toelaten zullen de wandelpaden weer worden hersteld. Daar waar open plekken ontstaan worden er nieuwe bomen geplant met klimaat slimme soorten.

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden mail met rik@landgoedverwolde.nl