Achterhoek vlag

Nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024

donderdag 19 oktober 2023 Jolien

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze nieuwe wet brengt de bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen in één wet. Het gaat om wetten en regels voor onder meer bouwen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. Dat is een hele verandering. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers, gemeenten, provincies en waterschappen. De nieuwe wet raakt iedereen.

Het Rijk is een campagne gestart om iedereen te wijzen op de nieuwe wet en de gevolgen daarvan. De gemeente haakt hierbij aan. Daarnaast communiceren we als gemeente ook zelf. De komende maanden informeren we inwoners en ondernemers geregeld over de nieuwe wet. Onder meer via gemeentenieuws, social media en www.lochem.nl.

Wat betekent de wet voor u?
Op 1 januari 2024 verandert er voor u niet zo veel. De meeste regels blijven hetzelfde. Wel noemen we ze anders. Bestemmingsplannen noemen we straks samen met andere regels het ‘tijdelijke omgevingsplan’. Wilt u iets veranderen in uw leefomgeving? Bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur of woning bouwen, een bedrijf uitbreiden of een zonnepark aanleggen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? Dan vraagt u vergunning aan via het digitale Omgevingsloket. Hier ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wilt veranderen. Via de vergunningencheck op het Omgevingsloket kunt u zien of u een vergunning nodig heeft.

Participatie
Wat wel verandert is dat u gevraagd wordt om uw omgeving te betrekken bij uw plan. Dat kunnen uw naaste buren zijn, maar ook een vereniging of stichting die opkomen voor bepaalde belangen. De manier waarop u dit doet legt u vast en stuurt u mee met uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Wijzigen van bestemmingsplan
Past uw plan niet binnen de bestaande regels van het bestem[1]mingsplan (straks omgevingsplan)? Dan kon u ons eerder vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat is nu niet meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2024 is het alleen mogelijk om een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) aan te vragen als uw plan niet past in het omgevingsplan. Hiermee sta je een activiteit toe die nu nog niet is toegestaan in het tijdelijke of permanente omgevingsplan.

Meer weten?
Meer informatie vindt u op www.lochem.nl/omgevingswet