Achterhoek vlag

Larenaren denken mee met het mobiliteitsplan

dinsdag 30 november 2021 Jolien

De gemeente Lochem stelt een nieuw mobiliteitsplan op. In dit plan wordt vastgelegd welke maatregelen de komende jaren worden genomen om de mobiliteit en bereikbaarheid te verbeteren voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto’s, landbouwverkeer en de bevoorrading van winkels.

In de dorpen is, via 'meedenk-avonden', een inventarisatie gemaakt wat de inwoners graag willen verbeteren. Ook Wakker Laorne heeft haar ideeën kenbaar gemaakt. De opkomst was hoog en de betrokkenheid groot. Eén van onze redacteurs woonde dinsdag 23 november één van de twee avonden bij. Wakker Laorne was op beide avonden vertegenwoordigd.

Wat vooral naar voren werd gebracht is dat inwoners last hebben van te hard rijdend verkeer en dat de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers veel beter geregeld moet worden. Dat wil Lochem de komende jaren met concrete plannen gaan aanpakken door bijvoorbeeld het verbeteren van veiligheid kruispunten, veilige wegen naar scholen, ontmoedigen doorgaand verkeer door kernen. Maar ook de duurzaamheid (meer fietsen, lopen en (elektrische) deelauto’s) krijgt meer aandacht. Ook wordt ingezet op de verbetering van mobiliteit van alle inwoners., bijvoorbeeld door goede looproutes, betere toegang tot openbare ruimten en openbaar vervoer op maat.

De avond leverde veel ideeën en tips op en de resultaten worden in het mobiliteitsplan meegenomen. Een prima avond!

Voor meer informatie: ga naar Mobiliteitsplan - gemeente Lochem