Achterhoek vlag

Kadernota 2024: College maakt werkt van het collegeprogramma 'Samen in Lochem'

woensdag 24 mei 2023 Jolien

Eind 2022 presenteerde het college zijn collegeprogramma ‘Samen in Lochem’. Daarmee zette het voor de komende vier jaar de koers uit. Wethouder Lex de Goede: “De activiteiten in de kadernota dragen bij aan ambities die in het collegeprogramma staan: Wonen, Werken, Samenleven en Verbinden. Daarbij zijn extra woningbouw, duurzaamheid en klimaatadaptie belangrijk. Ook is er veel aandacht voor isolatie van bestaande woningen. En de focus ligt op onder meer zorg, inburgering, sport en bewegen en de herinrichting van een aantal wegen.”

Het college kijkt naar het geld dat nodig is om de activiteiten uit te voeren, maar ook naar de beschikbare capaciteit. In de huidige arbeidsmarkt is dat een uitdaging. Verder rondt de gemeente een aantal al langer lopende dossiers af. Denk aan de scholen in Laren, de accommodaties in Gorssel, de zwembaden in Almen en Gorssel en De Beemd. Een aantal van die uitgaven is nodig omdat deze voorzieningen aan groot onderhoud of vernieuwing toe zijn. Maar vooral ook om ze in stand te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.

2024 sluitend, tekorten vanaf 2026
Het jaar 2024 is financieel structureel sluitend. Vanaf 2026 ontstaan er tekorten. Voornaamste reden voor die tekorten is dat de inkomsten die de gemeente van het Rijk ontvangt vanaf dat jaar onzeker zijn. Hier geeft het Rijk later in mei meer duidelijkheid over.

Raad en college kiezen een thema
In de Kadernota wordt een aanzet gemaakt om te werken met thema’s. Zo integreren belangrijke Lochemse thema’s in kaderstelling en besluitvorming. Met de thema’s kan de raad beter sturen op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals energie- en klimaatcrisis, woningnood, ontheemden- en asielcrisis. Vanuit die focus is het gemakkelijker inhoudelijk het gesprek met elkaar aan te gaan. Wat is belangrijk? Waar is geld voor of is geld voor vrij te maken? In dit overgangsjaar is als eerste het thema ‘klimaat en energie’ uitgewerkt. Een klimaatneutraal 2050, een ander energieverbruik, klimaatverandering, een klimaatbestendige openbare ruimte en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen raken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Informatieavonden en besluitvorming
Om zich voor te bereiden op de kadernota 2024 gaat de gemeenteraad met inwoners en organisaties in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën inwoners willen meegeven. Er is daarom een informatiemarkt op woensdag 31 mei, om 19.00 uur, in het gemeentehuis in Lochem en in de bibliotheek in Gorssel. Tijdens de Politieke Avond op maandag 5 juni is er een beeldvormende tafel over de kadernota. Op 19 juni is er een meningvormend debat. Tijdens de Politieke Avond op 3 juli neemt de raad een besluit. De kadernota is te vinden op www.lochem.nl en via https://lochem.begrotingsapp.nl/