Achterhoek vlag

Inwonersavonden omgevingsvisie Gemeente Lochem

maandag 5 juni 2023 Jolien

De afgelopen maand organiseerde de gemeente Lochem vier avonden voor inwoners verdeeld over de gemeente voor jong tot oud(er). Woensdag 24 mei werd één van deze avonden gehouden in Kulturhus ’t Kruispunt.

Zo’n 80 belangstellenden bezochten deze avond. De gemeente wil door het contact met de inwoners input verzamelen voor de omgevingsvisie.

Hoe zien onze dorpen, buurtschappen en onze stad Lochem er in de toekomst uit? Hoe zorgen we dat we in onze gemeente met plezier kunnen wonen, werken en recreëren?

Op 1 januari 2024 gaat (landelijk) de Omgevingswet in. Iedere gemeente dient dan een uitgewerkt toekomstplan te hebben voor de leefomgeving tot 2040.

Marja Eggink, kernwethouder van Laren en Exel, opende de avond. Tot nu toe is een houtskoolschets gemaakt. Dit was tijdens de corona periode en is dus noodgedwongen digitaal gemaakt.

Voor de gemeente Lochem is het van groot belang dat iedere inwoner betrokken kan zijn en wordt bij het leveren van suggesties, ideeën en het signaleren van knelpunten.

In de agrarische omgeving van Laren zijn voor de gemeente de buurtbelangen, waterschappen, grote bedrijven, ondernemersverenigingen en LTO, belangrijke stakeholders.

De aanwezigen werden aan het werk gezet met stickers, stiften en post-its.

Per thema werden positieve punten, knelpunten en aandachtspunten genoteerd.

De thema’s waren
  1. * sociaal
  2. * klimaat, duurzaamheid, natuur, landschap;
  3. * landbouw;
  4. * economie, toerisme;
  5. * verkeer en veiligheid;
  6. * openbare ruimte positieve gezondheid, voorzieningen;
  7. * wonen.

Positieve punten: rust, groen, gezelligheid, naoberschap.

Kansen: energietransitie van onderaf

Knelpunten: woningen voor jongeren, woningnood, meer aandacht voor de jeugd, openbaar vervoer.

(Tekst en foto’s: Jaap de Boer)