Achterhoek vlag

Inwoners vinden lokaal media aanbod voldoende

donderdag 15 september 2022 Jolien

Inwoners van de gemeente Lochem vinden het heel belangrijk dat onafhankelijke lokale media hen informeren over wat er speelt in de gemeente Lochem en omgeving. Lokale, gratis nieuwsmedia hebben de voorkeur. Het huidige aanbod geven zij een voldoende, al zijn er wel wensen. Dit blijkt uit een onderzoek onder inwoners over lokale media.

Het huis-aan-huisblad de Berkelbode is de belangrijkste bron voor lokaal nieuws, gevolgd door dagblad de Stentor en lokale nieuwssites. De deelnemers geven het lokale media-aanbod een voldoende. De meerderheid vindt dat er voldoende nieuws beschikbaar is en is niet bereid om ervoor te betalen.

Nieuwinteresse en bronnen
Deelnemers hebben vooral interesse in nieuws over eigen stad of dorp, nieuws vanuit de gemeente Lochem. Gevolgd door nieuws over voorzieningen (winkels, huisarts op apotheek) en de politiek. Het liefst via huis-aan-huisbladen (73%), dagblad de Stentor (39%) en nieuwssites 38%.

Wat men mist
Op de vraag ‘Welke informatie mist u over wat er speelt in de gemeente Lochem?’ kwamen veel verschillende antwoorden. Vaker genoemd zijn: Regelmatiger bezorgen van huis-aan-huisbladen. Betere journalistieke beschouwingen en meer informatie over wat er gebeurt in de verschillende kernen.

Aanleiding voor het onderzoek
Aanleiding was de wens van de raad om als gemeente in gesprek te gaan met de media. Om op te halen of en zo ja, aan welke ondersteuning behoefte is. Tijdens de eerste bijeenkomst vroegen aanwezigen om bij inwoners op te halen wat zij van de lokale media vinden. En waaraan zij behoefte hebben.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Nieuwsmedia en de gemeente hebben beide een eigen taak en verantwoordelijkheid om te informeren. Lokale media kunnen met de uitkomsten van het onderzoek zelf hun voordeel doen. De gemeente ondersteunt de lokale nieuwsvoorziening indirect met subsidie aan Radio Ideaal en door pagina’s in de Berkelbode in te kopen voor het gemeentenieuws.

De gemeente wil vaker contactmomenten met journalisten organiseren om zo bij te dragen aan lokale nieuwsvoorziening. Daarnaast staat de gemeente open voor initiatieven van media die het onafhankelijke aanbod willen versterken. Hiervoor is jaarlijks een klein budget beschikbaar.

Respons
De vragen zijn gesteld aan leden van het digitaal inwonerpanel Lochem Spreekt en ook breder via sociale media en huis-aan-huisbladen. Ruim 650 inwoners deden mee aan het onderzoek.