Achterhoek vlag

Gemeente Lochem werkt aan Fietsplan

zaterdag 23 september 2023 Jolien

Enquête over fietsgebruik inwoners en bezoekers van start
De gemeente Lochem zet de komende jaren in op het optimaliseren en stimuleren van de bereikbaarheid per fiets. Zo vormt de fiets een volwaardig alternatief voor de auto. Om verdere invulling te geven aan de duurzame ambities op het gebied van fietsen, werkt de gemeente Lochem aan een specifiek Fietsplan. Het plan moet inzicht geven in de verbeterpunten en prioriteiten. En een agenda vormen voor de uitvoering van maatregelen in de komende jaren.

Enquête fietsgebruik in gemeente Lochem loopt tot 3 oktober
De gemeente Lochem wil in beeld brengen welke ervaringen er zijn op het gebied van fietsen in de gemeente. Dit doen zij met een enquête. Voorbeelden van vragen in de enquête zijn: Hoe waardeert u het fietsen in de gemeente? Hoe vaak gebruikt u de fiets? Welk type fiets? Van welke routes maakt u gebruik? Welke aandachtspunten zijn er? Op www.lochem.nl/fietsplan staat de link naar de enquête. Deze is tot maandag 3 oktober 2023 in te vullen. Met deze resultaten ziet de gemeente Lochem nog beter wat er nodig is om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken.

Netwerkscan brengt inrichtingskenmerken in beeld
Naast de enquête voert de gemeente Lochem een netwerkscan uit. Hierbij brengen zij de inrichtingskenmerken zoals verharding, breedte, onderhoudsstaat en voorzieningen voor de utilitaire hoofdfietsroutes en de recreatieve fietsroutes in beeld. Door het uitvoeren van deze netwerkscan krijgt de gemeente Lochem meer inzicht in de huidige kwaliteit van hun fietsroutes.

Wat gebeurt er met de resultaten van de netwerkscan en enquête?
Na het uitvoeren van de netwerkscan en de enquête gaat de gemeente Lochem samen met verkeerskundig bureau BonoTraffics de opgehaalde gegevens verwerken en analyseren. Dit gebeurt nog komend najaar. De gemeente werkt de opgehaalde aandachtpunten verder uit tot een concept Fietsplan. Hierbij betrekken zij ook verschillende belangengroepen zoals de Fietsersbond, dorpsraden en Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Inzage en besluitvorming
Het concept Fietsplan legt de gemeente Lochem begin 2024 ter inzage. Ook volgt er een informatiebijeenkomst en is er voor de inwoners een mogelijkheid om op het concept Fietsplan te reageren. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in het voorjaar van 2024 het Fietsplan vast.

Mobiliteitsplan
Fietsen werd ook al als belangrijk thema genoemd in het vastgestelde Mobiliteitsplan 2022- 2030.


>> De rechtstreekse link naar de enquête vindt u HIER