Achterhoek vlag
  • wandelen

Wandelommetjes in Laren

De vereniging W(erken) A(an) K(ansen) K(nelpunten) E(n) R(rechten) Laorne stelt zich ten doel het vertegenwoordigen van de belangen van Laren en omstreken bij bestuurlijke en andere instanties, het coördineren van de diverse belangen van Laren. De werkgroep Recreatie en toerisme stimuleert de recreatie voor inwoners en toeristen in Laren en directe omgeving door o.a. de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes.

Er zijn 4 wandelommetjes:

  1. Het Oranjewoud - 11 km.
  2. De Flesse - 11 km.
  3. Het Berkeldal - 17 km.
  4. Korporaalsvenne - 5 km.

1. Het Oranjewoud

De gronden rondom Huis Verwolde zijn al vroeg in gebruik gekomen bij boeren. Het terrein was ideaal om je te vegen: de lage gronden werden als grasland gebruikt en op de hogere koppen kwamen akkers. De overgebleven gronden, waartoe ook het huidige Oranjewoud behoorde, werden gezamenlijk gebruikt en bestonden uit bos en heide. In 1846 was het gehele Oranjewoud nog heide, met uitzondering van een kleine ontginning rond de Hendrikahoeve. In 1880 is een patroon van brede bosstroken aangelegd en later opgevuld met bos. Rond 1925 zijn de lage plekken in het bos als bosvijvers uitgegraven. Het Oranjewoud bestaat voornamelijk uit grove dennenbos, met een dichte ondergroei van berk. Twee vijvers omgeven door rododendron struiken duiden op een oude parkaanleg. Op een nabijgelegen akker die in 2001 is geplagd en van een poel voorzien, ontwikkelt zich een hei schrale vegetatie.

Klik hier om wandelommetje nr. 1 te downloaden als pdf

2. De Flesse

Deze waterpartij is een oude ‘kolk’ vernoemd naar het destijds nabijgelegen boerenerf De Vlesserd. Oude, hoog opgaande eiken en beuken in dit natuurgebied dragen, in combinatie met de grote vijver bij aan een sfeer van rust en ruimte in een bijna niet Nederlandse beleving van natuur en vrijheid.


Klik hier om wandelommetje nr. 2 te downloaden als pdf

 

3. Het Berkeldal

Dit historische gebouwtje dateert uit de 19e eeuw, toen de dochter van de dichter Staring, Constantia, de grond verwierf. Ze liet het herenhuis dat er stond, afbreken en van de resten ervan een theekoepel bouwen. Ze koos daarvoor een mooie plaats: een wat hoger gelegen stuk land aan de rivier de Berkel. Na Constantia’s dood in 1893 werd de theekoepel nog een tijdlang gebruikt maar raakte daarna langzaam in verval. In 2001 onderzocht Natuurmonumenten of het gebouwtje kon worden gerestaureerd. Dat bleek haalbaar. Met steun van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland is de theekoepel in 2004 in oude glorie hersteld. De Staringkoepel is op authentieke wijze ingericht. U leest er informatie over de geschiedenis en omgeving van de koepel. Op de muur is een van de romantische gedichten van Staring te vinden.

 

Klik hier om wandelommetje nr. 3 te downloaden als pdf

 

4. Korporaalsvenne

Deze “kolk” stamt uit de ijstijd en was in het verleden na een strenge vorst de ijsbaan van het dorp. Na de ruilverkaveling in 1999 is het uitgediept en toegankelijk gemaakt door de aanleg van een wandelpad. Het vennetje is vernoemd naar het toen nabijgelegen boerenerf “Korporaal”.

 

Klik hier om wandelommetje nr. 4 te downloaden als pdf