Achterhoek vlag

Inloophalfuurtje Wakker Laorne (19:30 - 20:00)

woensdag 27 september 2023 Jolien

Het is belangrijk dat Wakker Laorne input krijgt van haar leden. Dit wordt al gedaan, maar het is goed om dit te blijven doen.

Voorafgaand aan de maandelijkse bestuursvergadering heeft u de mogelijkheid om met één of meerdere bestuursleden te praten en uw input te geven.

Het bestuur vergadert iedere laatste woensdag van de maand (behalve in juli en december) in het Kulturhus en de inloop is vanaf 19.30 uur.

Het is ook mogelijk om uw vragen en ideeën via de mail met ons te delen via secretariaat@wakkerlaorne.nl